Portret Rene Kappers

René Kappers

Rene Kappers (1946), historisch onderzoeker van Schoonhoven als Zilverstad
In zijn jeugdjaren leerde Rene Kappers het goud- en zilvervak kennen in familiale kring in Rotterdam, via de bedrijven Van Ierland, Melaerts en Bosman. Toen hij in 1973 naar Schoonhoven kwam, richtte hij zijn aandacht op de geschiedenis van de Zilverstad. In 1999 werd Rene Kappers voorzitter van de Nationale Zilverdag die hij omvormde tot het grootste openlucht-evenement van het vak in Nederland met uiteindelijk 150 exposanten en jaarlijks 25.000 bezoekers. In 2000 startte hij de reeks ‘Nationale Zilverstad Symposium’, die tot 2013 bestond. Kappers was vanaf de oprichting in 2000 bestuurslid en penningmeester van de Stichting Zilverkunst en later ook bestuurslid van het Gilde St. Eloy. In 2010 nam hij het initiatief tot de plaatsing van ‘Meestertekentegels in het straatbeeld’ als zichtbare ‘Ode aan de 1000 meesters die het deden en doen’. De eerste tegel werd in 2013 gelegd. In 2021 stichtte hij het digitale tijdschrift de Zilver Histograaf Schoonhoven. In 2005 werd Kappers Koninklijk onderscheiden, in 2010 werd hij benoemd tot Ereburger van Schoonhoven en in 2021 ontving hij de Eresleutel van de Zilverstad. Op Sint Eloy-dag 2018 werd hij benoemd tot Erelid van het Gilde St. Eloy.