Kirsten Quaedackers van Atelier_Q met een artikel in het maandblad “EDELMETAAL”