Kirsten Quaedackers maakte de “Gorgelspeld” voor Jochem Myijer