Femke Kool presenteert zich als eerste Vakschool lid op de site van “Sint Eloy Gilde”