Arne Pluut (postuum erelid)

Arne J. Pluut (1947 – 2008), mededirecteur van Koninklijke Zilverstad
Initiatiefnemer, met onder meer zijn broer Arie Pluut, voor de voortzetting van de oude Nijverheidsvereeniging als Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy. Arne Pluut was de drijvende kracht achter de invoering van het Stempelmerk of Gildeteken van het Gilde St. Eloy in 1988. Hij werd benoemd tot Erelid van het Gilde St. Eloy.