Welkom bij Gilde St Eloy

Ieder uniek en sterk door het collectief. Het Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy vertegenwoordigt meer dan 30 vakmensen en -organisaties in Schoonhoven. Zorg voor elkaar en waarborg voor kwaliteit staan centraal. Al meer dan 150 jaar lang.

Het Gilde St. Eloy bestaat uit drie pijlers: Vakschool Schoonhoven, het Nederlands Zilvermuseum en de edelsmeden die verspreid door heel Schoonhoven hun ateliers hebben. Ambacht en educatie verenigen zich in het Gilde. Zo blijft vakmanschap gegarandeerd.  

Duurzaam ambacht

Als enige in Nederland mogen wij, de leden, het Schoonhovense Gildeteken in gemaakte sieraden of voorwerpen slaan: een hoofdletter ‘M’, “Waarborgteken van Schoonhoven”, toen er in Schoonhoven nog een Waarborg was, omringd door de vier leeuwen van het Schoonhovense stadswapen.

In 2012 werd aan het Gildeteken een kroon toegevoegd, de “Koninklijke Erepenning voor 150 jaar St. Eloy” en werd toen uitgereikt op 1 december 2012 door burgemeester Bonthuis aan Jan van Nouhuys.
Het Gilde zelf gebruikt dit teken als logo.

Als Gildeleden staan we voor een duurzaam ambacht. 

Gevestigde namen werken zij aan zij met jonge talenten. Zo worden ambacht en vakkennis overgedragen aan de volgende generatie.

Binnen het Gilde is de onderlinge diversiteit in design, werkwijze en collecties groot. Het gezamelijke ambacht zorgt voor verbondenheid. We vullen elkaars kennis en deskundigheid aan. Samen staan we sterk. We zetten ons ook samen in voor de grootste evenementen rondom het zilver in Schoonhoven. Het geeft onze stad een bijzondere glans.