Keurtekens
Al sinds de late middeleeuwen is er een controle op het gehalte van zilveren en gouden voorwerpen. Als opdrachtgever is het gewicht van het voorwerp eenvoudig te controleren maar daarmee is nog niet de juiste hoeveelheid goed of zilver in het voorwerp vastgesteld.
>> Lees verder

Nieuws:

Bestuur en leden van het gilde St Eloy waren op 4 april aanwezig bij de be√ędiging van Roel Cazemier als nieuwe burgemeester van de Krimpenerwaard. Na afloop werd ons gildelid Dick vd Lagemaat, de ontwerper van de nieuwe ambtsketen, in het zonnetje gezet
>>Zie foto's

Zilverstadrotondes

Ondersteund door het Gilde Sint Eloy is op initiatief van een van de gildeleden een oude wens weer opgepakt om op de vijf rotondes van de N210 rond Schoonhoven zilverkunstobjecten te realiseren. >>Lees verder

Sint Eloy

Sint Eligius of Sint Eloy is al sinds de Middeleeuwen de beschermheilige van alle smeden die de hamer hanteren. Op verschillende altaarstukken en schilderijen uit die tijd staat hij afgebeeld in bisschoppelijk ornaat met een gouden gekroonde hamer in de hand of werkend in zijn werkplaats. Verder wordt Eloy in de kunst regelmatig afgebeeld met een afgesneden paardenpoot in zijn handen.

De legende gaat dat Eloy op een dag gevraagd werd een paard te beslaan. Het paard was echter zo onwillig dat Eloy beurtelings de vier poten van het dier afsneed, ze besloeg en vervolgens weer aan het dier vastsmeedde. De betrouwbaarheid van dit wonder valt in twijfel te trekken, maar dat Eloy daadwerkelijk heeft bestaan, is zeker.

Eloy werkte als hofgoudsmid en leidde een atelier met enkele gezellen. Hij was bijzonder vroom en beval zijn gezellen te bidden onder het smeden. Eloy was ervan overtuigd dat de over het goud- en zilverwerk uitgesproken zegening zou uitstralen op de toekomstige eigenaar. Hiermee verhief Eloy het smeden tot een religieuze handeling.

Als ambachtsman maakte Eloy talrijke reliekschrijnen en grafmonumenten voor heiligen en hoogwaardigheidsbekleders.

Eloy stierf te Noyon op 1 december 660. Van deze zeer begaafde vakman zijn echter geen stukken bewaard gebleven die met zekerheid aan hem toegeschreven kunnen worden.


Website is created by Ger van de Lagemaat