Keurtekens
Al sinds de late middeleeuwen is er een controle op het gehalte van zilveren en gouden voorwerpen. Als opdrachtgever is het gewicht van het voorwerp eenvoudig te controleren maar daarmee is nog niet de juiste hoeveelheid goed of zilver in het voorwerp vastgesteld.
>> Lees verder

Nieuws:


Duurzaam Gilde Goud & Zilver

Sieraden en zilveren kunstvoorwerpen uit Schoonhoven zijn gemaakt van gerecycled goud en zilver. Als bewijs daarvan slaan de leden van het Gilde ST. Eloy het Gildeteken in hun werk naast hun eigen meesterteken. Duurzaam Gilde goud en zilver: uit de Zilverstad Schoonhoven. >>lees verder


Zilversmidswerkplaatsen

In Zilverstad Schoonhoven is een netwerk van oude en nieuwe goud- en zilversmidswerkplaatsen te vinden. Veel van deze monumenten loop je onopgemerkt voorbij. René Kappers namens Historische Vereniging Schoonhoven: "Ze zijn lang niet altijd meer als zodanig in gebruik.
>>lees verder

Zilverstadrotondes

Ondersteund door het Gilde Sint Eloy is op initiatief van een van de gildeleden een oude wens weer opgepakt om op de vijf rotondes van de N210 rond Schoonhoven zilverkunstobjecten te realiseren. >>Lees verder

Sint Eloy

Sint Eligius of Sint Eloy is al sinds de Middeleeuwen de beschermheilige van alle smeden die de hamer hanteren. Op verschillende altaarstukken en schilderijen uit die tijd staat hij afgebeeld in bisschoppelijk ornaat met een gouden gekroonde hamer in de hand of werkend in zijn werkplaats. Verder wordt Eloy in de kunst regelmatig afgebeeld met een afgesneden paardenpoot in zijn handen.

De legende gaat dat Eloy op een dag gevraagd werd een paard te beslaan. Het paard was echter zo onwillig dat Eloy beurtelings de vier poten van het dier afsneed, ze besloeg en vervolgens weer aan het dier vastsmeedde. De betrouwbaarheid van dit wonder valt in twijfel te trekken, maar dat Eloy daadwerkelijk heeft bestaan, is zeker.

Eloy werkte als hofgoudsmid en leidde een atelier met enkele gezellen. Hij was bijzonder vroom en beval zijn gezellen te bidden onder het smeden. Eloy was ervan overtuigd dat de over het goud- en zilverwerk uitgesproken zegening zou uitstralen op de toekomstige eigenaar. Hiermee verhief Eloy het smeden tot een religieuze handeling.

Als ambachtsman maakte Eloy talrijke reliekschrijnen en grafmonumenten voor heiligen en hoogwaardigheidsbekleders.

Eloy stierf te Noyon op 1 december 660. Van deze zeer begaafde vakman zijn echter geen stukken bewaard gebleven die met zekerheid aan hem toegeschreven kunnen worden.


Website is created by Ger van de Lagemaat