Tekst:

Nieuws:


Duurzaam Gilde Goud & Zilver

Sieraden en zilveren kunstvoorwerpen uit Schoonhoven zijn gemaakt van gerecycled goud en zilver. Als bewijs daarvan slaan de leden van het Gilde ST. Eloy het Gildeteken in hun werk naast hun eigen meesterteken. Duurzaam Gilde goud en zilver: uit de Zilverstad Schoonhoven. >>lees verder


Zilversmidswerkplaatsen

In Zilverstad Schoonhoven is een netwerk van oude en nieuwe goud- en zilversmidswerkplaatsen te vinden. Veel van deze monumenten loop je onopgemerkt voorbij. René Kappers namens Historische Vereniging Schoonhoven: "Ze zijn lang niet altijd meer als zodanig in gebruik.
>>lees verder

Zilverstadrotondes

Ondersteund door het Gilde Sint Eloy is op initiatief van een van de gildeleden een oude wens weer opgepakt om op de vijf rotondes van de N210 rond Schoonhoven zilverkunstobjecten te realiseren.
Iedereen die deze rotondes passeert weet dan meteen dat Schoonhovenen Zilver onlosmakend met elkaar verbonden zijn.

Alle leden van het Goud- en zilversmidsgilde werden uitgenodigd een ontwerp te maken voor 1 of meerdere kunstobjecten. Uit de inzendingen werd een vijftal ontwerpen gekozen die op dit moment worden gerealiseerd en nog voor 2015 op de rotondes worden geplaatst.

De vijf ontwerpen zijn:

Twee halve koffiekoppen van Jan van Nouhuys die staan voor de relatie tot de zilversmeed kunst in Schoonhoven;

Twee in elkaar verweven trouwringen en een parelarmband ontworpen door Esthe van Vliet welke als basisvorm zo herkenbaar zijn en verwijzen naar de vele goudsmeten die in Schoonhoven werkzaam zijn;

Zalmsculptuur uitgevoerd in draad die een link legt tussen de geschiedenis van de visserij in Schoonhoven en de zilversmeedkunst.


Website is created by Ger van de Lagemaat