.

Nieuws:

Bestuur en leden van het gilde St Eloy waren op 4 april aanwezig bij de be√ędiging van Roel Cazemier als nieuwe burgemeester van de Krimpenerwaard. Na afloop werd ons gildelid Dick vd Lagemaat, de ontwerper van de nieuwe ambtsketen, in het zonnetje gezet
>>Zie foto's

Gildewapen

Het Gilde St.Eloy: 150 jaar actief.

De goud- en zilversmeden van Schoonhoven sloegen in 1988 de handen ineen en bliezen hun aloude 'Nijverheidsvereniging' uit 1862 nieuw leven in. Zo werd het Goud- en Zilversmidsgilde St.Eloy geboren. In 2012 / 2013 vierde het Gilde daarom trots haar 150-jarig bestaan. Lees verder

Bestuur en organisatie

Het Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy is 29 februari 1988 opgericht en startte indertijd met 21 leden. Inmiddels is het ledental uitgegroeid tot bijna 50. Als leden van het gilde kunnen worden toegelaten:

- In Schoonhoven of directe omgeving gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, die als ondernemer in de zin van de Waarborgwet 1986 bij Waarborg Holland staan ingeschreven.

- Natuurlijke personen, geen ondernemer zijnde, op persoonlijke titel.

HET BESTUUR:
George Hamel - Voorzitter
Marianne Klarenbeek - Secretaris
Carine Verdel-Middag - Penningmeester

Inschrijving Kamer van Koophandel Gouda nr. V 465436

ERELIDEN:

  • Henk L. Sauer, heeft een leidende rol gespeeld bij de heroprichting van het gilde in 1988.
  • Mees Herens, werd lid in1999. Mees was een aantal jaren voorzitter van ons Gilde. Mees is overleden op 08-08-2012

Webmaster: Ger van de Lagemaat webmaster@goudenzilversmidsgilde.nl
Fotografie: Rob Glastra info@glastrafoto.nl

DISCLAIMER:
Het Schoonhovens Goud-en Zilversmidsgilde St. Eloy is initiatiefnemer tot het maken van de site goudenzilversmidsgilde.nl Goudenzilversmidsgilde.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.


Website is created by Ger van de Lagemaat